Hướng dẫn cài đặt DroidCam 6.4.3

Hướng dẫn cài đặt phần mềm học Online

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HỌC KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI LÀM WEBCAM “HỌC ONLINE”

  • Trước tiên bạn Click ở đây để vào đường link bên dưới để tải phần mềm về cài đặt cho máy tính của bạn.

Click vào “Tải Xuống” để tải file cài đặt về máy.

Click vào xem file tải về lúc nãy.

Click vào tiệp tải về

Chọn “Next”

Chọn vào “I Agree” để tiếp tục

Chọn tiếp “Next”

Chọn Vào “Install”

Chờ chạy xong chọn “Finish” để hoàn tất cài đặt

Chọn vào “Finish” để hoàn tất.

 

Hướng dẫn bằng PDF cài đặt phần mềm kết nới điện thoại làm Webcam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.