Hiển thị tất cả 14 kết quả

Máy Bộ Dell

PC Dell Ins3268ST-5PCDW1

8.990.000
7.690.000

Máy Bộ Dell

PC Dell Optiplex 3050MT

11.720.000

Máy Bộ Dell

PC Dell Optiplex 3050SFF

8.965.000
11.750.000
8.690.000
7.645.000
9.625.000
11.850.000
10.450.000

Máy Bộ HP

PC HP 400 G4 1AY74PT

12.560.000
8.290.000